Решение № 242
№242 / 21.11.2013

№243 / 21.11.2013

Решение № 244
№244 / 21.11.2013

№245 / 21.11.2013

№246 / 21.11.2013

№247 / 21.11.2013

№248 / 21.11.2013

№249 / 21.11.2013

Решение № 250
№250 / 21.11.2013

№251 / 21.11.2013

№252 / 21.11.2013

Решение № 253
№253 / 21.11.2013

Решение № 254
№254 / 21.11.2013

Решение № 255
№255 / 21.11.2013

Решение № 256
№256 / 21.11.2013

Решение № 257
№257 / 21.11.2013

Решение № 258
№258 / 21.11.2013

Заседание на Общински съвет № 4 от 19.02.2024 г. Заседание на Общински съвет № 20 от 19.12.2013 г.