Списък на допуснатите кандидати за Районен съд Габрово
23.02.2024

Документи по чл. 68, ал.5 от ЗСВ:
23.02.2024

Доклад за протичане на изслушването на кандидатите с приложени протоколи График за провеждане на изслушване