Биографична справка: Милена Пенчева Кръстева

Дата на раждане: 30.03.1974 г.

Място на раждане: град Бяла

Образование: средно: електроника ТМТ "Д-р. Никола Василиади",   Висше-икономист СА "Д.А. Ценов" Свищов, висше инженер-химик ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ София

Квалификации: Професионална квалификация-учител Технически университет-Габрово

Професионален опит: Външен експерт АОП, преподавател към ЦПО по специалности "Бизнес администрация", "Шивач", "Обувно и кожено галантерийно производство" консултант проекти по оперативни програми насочени към бизнеса и индустрията, инженер-технолог в кожарско и обувно производство. Опит като химик, моделиер-технолог, организатор производство и др.

За контакти: fhmilenka@abv.bg

Максим Садинов Митко Димитров