Митко Димитров

Адвокат

Митко Димитров е адвокат с дългогодишна практика в различни сфери на правото. Член е на Адвокатската колегия в Габрово от 2005г.  Той е общински съветник в Общински съвет-Габрово през последните два мандата. Като юрист участва активно в подготовката на всички нормативни документи, приети от Общински съвет-Габрово.

Завършва висшето си образование във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, специалност „Право”, а средното - в ПТГ „Д-р Никола Василиади”.   

Владее писмено и говоримо немски език.

Милена Кръстева Николай Сираков