Имена: Максим Станимиров Садинов

Контакт: тел. +359878275604, e-mail: msadinov02@gmail.com

Кратки биографични данни:

В момента съм студент четвърта година студент в УНСС, специалност Финанси, като едновременно с това работя като старши одит асистент на половин работен ден в международна компания, която е световен лидер в предоставянето на финансови и одиторски услуги, където се обучавам и трупам опит по специалността, която изучавам. Имам опит като координатор по проект, финансиран от Interreg Europe в община Габрово. Бил съм младежки представител в Регионален Иновационен център „Амбициозно Габрово”. Част съм и от Студентски съвет към УНСС и Българския младежки форум. Активно се включвам в редица европейски програми като Еразъм +, участвал съм в над 15 младежки обмена и трейнинг курсове. Възпитаник съм на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, специалност „Математика с Английски език”, като съм завършил с отличен успех. Награден съм за най-висок успех във Финансово-счетоводен факултет в УНСС, носител съм на награда за принос в развитието на студентската общност и на дипломи от състезания по Математика. Активно участвам в доброволчески и екоинициативи, в младежки икономически форуми, дискусии и дебати, срещи на международно ниво. Владея английски език.

Кристина Ронкова Милена Кръстева