Кристина Ронкова

Кристина Ронкова е родена на 05.01.1983г. От 2012 г.е Административен секретар на ПП ГЕРБ в област Габрово. В периода от 2015г. до 2019 г. е и сътрудник на Андрей Новаков, член на Европейския парламент. Кариерата си започва в Дирекция „Бюро по труда”-Габрово като младши експерт „Автоматизирани информационни системи”.

Кристина Ронкова е студент по Право във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, трети курс. Завършва висше образование в Технически университет-Габрово – инженер по комуникации. Възпитаник е на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”. Има придобити квалификации „Вътрешен одитор по управление на качеството” към Технически университет-Габрово и по здравословни и безопасни условия на труд към Служба по трудова медицина.

Владее английски език. Майка на две деца.

Телефон за контакт: 0884800039

Е-mail: k.ronkova@gmail.com

Климент Кунев Максим Садинов