Климент Кунев

Машинен инженер

Климент Кунев е председател на Общински съвет Габрово от 2019 г. От 2010 до 2019 г., е заместник-кмет на Община Габрово по въпросите на собствеността и финансите. От 2008 г. до 2010 г. Кунев ръководи новоизградения тогава Общински инспекторат към Община Габрово. Седем години работи като експерт-криминалист, след това 2 години като търговски мениджър. Има опит в управлението на проекти с европейско финансиране.

Климент Кунев е машинен инженер. Завършва висше образование в Технически университет-Габрово, специалност „Машиностроителна техника и технологии”, средно - в ПТГ „Д-р Никола Василиади”.

Климент Кунев е женен, с един син.

Кирил Динков Кристина Ронкова