За периода 01.-31.10.2023г. са извършени 455 проверки - планови и по сигнали (постъпили устно или на телефони 112, 0700 14410, 066/818 400).

За същия период са извършени 5 проверки по подадени писмени жалби и сигнали на граждани, на които са изготвени писмени отговори.

Извършени планови проверки по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община Габрово.

От екип на Общински инспекторат са извършени 246  проверки на юридически лица за разположени маси и столове за сервиране на открито, продажба на цветя, извършване на търговска дейност на местата определени за пазари и др. Съставени са 6 констативни протокола.

Извършени планови проверки по Закона за защита на потребителите.

От екип на Общински инспекторат са извършени проверки на 7 обекти, които са проверени за подвеждаща търговска практика, наличието на стоки с изтекъл срок на годност, издаване на касов бон и наличието на подвеждаща за потребителите информация.

Извършени проверки по Наредба за рекламната дейност на територията на община Габрово.

Извършени са 55 планови проверки. Съставени са 6 констативни протокола.

Извършени проверки по Закон за управление на отпадъците.

Извършена е една проверка по устен сигнал.

Извършени планови проверки по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Извършени са 3 проверки по писмени жалби, на които са съставени отговори. Съставен е 1 констативен протокол с предписание.

Извършени са 8 планови проверки по Закона за туризма.  Съставени са 6 констативни протокола и е докладвано на комисията по категоризация.

Извършени проверки по Закона за управление на етажната собственост.

Извършена е една проверка по постъпила писмена жалба.

Извършени 4 планови проверки и 2 проверки по постъпили устни сигнали, относно спазване изискванията на Наредба за опазване на обществения ред и сигурността на територията на  Община Габрово.

Извършени са 3 проверки по постъпили устни сигнали и 2 проверки по писмени жалби, относно спазване изискванията на  Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Габрово. Съставени са 3 констативни протокола с предписание и 1 АУАН.

Извършени 17 съвместни проверки със служители на РУ – Габрово за опазване на обществения ред и сигурността на територията на Община Габрово.

Извършени проверки по чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Извършени са 5 проверки по постъпили сигнали.

Установени са 98 нарушения. Предупредени са 48 водачи на МПС и на 50 са наложени глоби с фиш.

Извършени са 30 проверки относно редовно издаване на билети по линиите на градския транспорт, изпълнявани от „ОПТ“ ЕООД  - Габрово.

Извършени връчвания на АУАН, НП и писма от други институции, дирекции и отдели – 12 бр.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец януари 2024 г. Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец ноември 2023 г.