Протокол от извършено преброяване на безстопанствените кучета на територията на Община Габрово
23.08.2022

Декларация за откриване на партида за куче
27.05.2022

Декларация за закриване на партида за куче
27.05.2022