Протокол от извършено преброяване на безстопанствените кучета на територията на Община Габрово
23.08.2022
Протокол от извършено преброяване на безстопанствените кучета 432 KB
Декларация за откриване на партида за куче
27.05.2022
Декларация за откриване на партида за куче - образец 36 KB
Декларация за закриване на партида за куче
27.05.2022
Декларация за закриване на партида за куче - образец 15 KB