5300 Габрово, пл. Възраждане 3,

тел.: +359 66 818400, факс: +359 66 809371,

телефон за сигнали: 0700 144 10,

Общински инспекторат:

066/818 400, 818 427, 818 428, 818 429

e-mail: gabrovo@gabrovo.bg