За периода 01.-30.11.2023г. са извършени 369 проверки - планови и по сигнали (постъпили устно или на телефони 112, 0700 14410, 066/818 400).

За същия период са извършени 20 проверки по подадени писмени жалби и сигнали на граждани, на които са изготвени писмени отговори.

Извършени планови проверки по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община Габрово.

От екип на Общински инспекторат са извършени 169  проверки на юридически лица за разположени маси и столове за сервиране на открито, продажба на цветя, извършване на търговска дейност на местата определени за пазари и др. Съставени са 3 констативни протокола.

Извършени планови проверки по Закона за защита на потребителите.

От екип на Общински инспекторат са извършени проверки на 14 обекти, които са проверени за подвеждаща търговска практика, наличието на стоки с изтекъл срок на годност, издаване на касов бон и наличието на подвеждаща за потребителите информация.

Извършени проверки по Наредба за рекламната дейност на територията на община Габрово.

Извършени са 17 планови проверки. Съставени са 2 констативни протокола.

Извършени проверки по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Извършени са 13 планови проверки и 7 проверки по писмени жалби, на които са съставени отговори. Съставени са 2 констативни протокола с предписание.

Извършени са 2 планови проверки по Закона за туризма.  Съставени са 2 констативни протокола и е докладвано на комисията по категоризация.

Извършени проверки по Закона за авторското право и сродните му права.

Извършени са 11  проверки на юридически лица, за наличие на сключени договори за отстъпени права за публично изпълнение на музикални звукозаписи. Съставени са 6 констативни протокола.

Извършени проверки по Закона за управление на етажната собственост

Извършени са 4 проверки по постъпили писмени жалби.

Извършени 8 планови проверки и 2 проверки по постъпили писмени сигнали, относно спазване изискванията на Наредба за опазване на обществения ред и сигурността на територията на  Община Габрово.

Извършени са 9 съвместни проверки със служители на РУ – Габрово за опазване на обществения ред и сигурността на територията на Община Габрово.

Извършена е една проверка, относно спазване изискванията на Наредба за изграждане поддържане и опазване на зелената система на територията на община Габрово.

Извършени проверки по чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Извършени са 3 проверки по постъпили сигнали.

Установени са 77 нарушения. Предупредени са 41 водачи на МПС и на 36 са наложени глоби с фиш.

Извършени са 11 проверки относно редовно издаване на билети по линиите на градския транспорт, изпълнявани от „ОПТ“ ЕООД  - Габрово.

Извършени връчвания на АУАН, НП и писма от други институции, дирекции и отдели – 15 бр.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец януари 2024 г. Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец декември 2023 г.