За периода 01.-31.07.2023г. са извършени 253 проверки - планови и по сигнали (постъпили устно или на телефони 112, 0700 14410, 066/818 400).

За същия период са извършени 14  проверки по подадени писмени жалби и сигнали на граждани, на които са изготвени отговори и 22 проверки по подадени устни сигнали.  

Извършени планови проверки по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община Габрово.

От екип на Общински инспекторат са извършени 140  проверки на юридически лица за разположени маси и столове за сервиране на открито, продажба на цветя, извършване на търговска дейност на местата определени за пазари и др. Съставени са 28 констативни протокола.

Извършени планови проверки по Закона за защита на потребителите.

От екип на Общински инспекторат са извършени проверки на 11  обекти, които са проверени за подвеждаща търговска практика, наличието на стоки с изтекъл срок на годност, издаване на касов бон и наличието на подвеждаща за потребителите информация.

Извършени проверки по Наредба за рекламната дейност на територията на община Габрово.

Извършени са 4 планови проверки и една проверка по устен сигнал. Съставени три констативни протокола с предписания.

Извършени проверки по Закон за управление на етажната собственост.

Извършени са 2 проверки по постъпили писмени жалби и 2 по сигнал.

Извършени планови проверки по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Извършени са  12 планови, 2 проверки по постъпили устни сигнали и 5 проверки по писмени жалби, на които са съставени отговори. Съставени са 3 констативни протокола, едно предписание и един АУАН.

Извършени са 4 планови проверки по Закона за туризма.  Съставени са 4 констативни протокола и е докладвано на комисията по категоризация.

Извършени 8 планови проверки, 6 проверки по постъпили писмени жалби и 7 проверки по постъпили устни сигнали, относно спазване изискванията на Наредба за опазване на обществения ред и сигурността на територията на  Община Габрово. Съставен е един констативен протокол с предписание.

Извършени проверки по чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Установени са 53 нарушения. 29 водачи на МПС са предупредени и на 24 са наложени глоби с фиш. Извършени са две проверки по постъпили писмени жалби.

Извършени връчвания на АУАН, НП и писма от други институции, дирекции и отдели – 30 бр.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец май 2024 г. Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец август 2023 г.