Доц. д-р инж. Дешка Маркова, провъзгласена с Решение №234 от 30 септември 2021 година на Общински съвет - Габрово, е първата жена-ректор на технически университет в България, ректор на Технически университет Габрово през периода 2007 – 2011 г. и заместник-ректор по научното развитие и международното сътрудничество през периода 2004 – 2007 г.

Доцент Маркова е родена в с. Престой, област Габрово. Защитава дисертация в московския енергетичен институт през 1977. От 1987 е доцент по научна специалност „Електронизация“. Автор е на над 70 научни публикации, учебници и учебни помагала в областта на електронните устройства за управление на механизми, машини и процеси, възобновяеми енергийни източници  и енергийна ефективност и моделиране на електромагнитни и електромеханични процеси.

Член е на престижни национални и международни организации, сред които асоциация „Жени в науката“, Институтът на инженерите по електротехника и електроника, Международно общество за слънчева енергия. Научноизследователската и творческата ѝ работа включва участие в 17 международни, 18 национални и 14 университетски проекта и преподавателска дейност във висши училища в чужбина.

672. Христо Партинков 668. Професор Райчо Иларионов