Академик Петър Кралчевски, провъзгласен с Решение №234 от 30 септември 2021 година на Общински съвет - Габрово, е виден български учен, изследовател и участник в създаването на Технологичния парк към Технически университет - Габрово.

Академик, проф. дфзн Петър Кралчевски е роден в Габрово през 1956 година. Завършва математическата гимназия и физическия факултет на Софийския университет. През 1985 г. защитава дисертация за научната степен „кандидат за физическите науки“, а през 1990 г. е избран за доцент по Химична физика в СУ. През 2001 г. става доктор на физическите науки, а от 2002 година е професор по физика. За високите си научни постижения е избран за член – кореспондент по химически науки към БАН и през 2012 г. е избран за пълноправен член на Българската академия на науките. През 2010 година проф. Кралчевски е избран за Секретар на Европейското Общество по колоиди и повърхности, през 2020 г. за член на Европейската академия на науките.

672. Христо Партинков 667. Доцент Дешка Маркова