За периода 01.-31.03.2023г. са извършени 306  проверки - планови и по сигнали (постъпили устно или на телефони 112, 0700 14410, 066/818 400).

За същия период са извършени 11 проверки по подадени писмени жалби и сигнали на граждани, на които са изготвени отговори.

Извършена е една планова и две проверки по постъпили устни сигнали, относно спазване изискванията на Наредба за изграждане поддържане и опазване на зелената система на територията на община Габрово.

Извършена е една проверка по подадена писмена жалба, относно спазване изискванията на Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на  Община Габрово.

Извършени планови проверки по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община Габрово.

От екип на Общински инспекторат са извършени 93  проверки на юридически лица за разположени маси и столове за сервиране на открито, продажба на мартеници, цветя и др. Съставени са два констативни протокола.

Извършени планови проверки по Закона за защита на потребителите.

От екип на Общински инспекторат са извършени проверки на 23 обекта, които са проверени за подвеждаща търговска практика, наличието на стоки с изтекъл срок на годност, издаване на касов бон и наличието на подвеждаща за потребителите информация.

Извършени проверки по Наредба за рекламната дейност на територията на община Габрово.

Извършени са 15 планови проверки и е съставен един констативен протокол с предписание.

Извършени планови проверки по Закона за авторското право и сродните му права.

Извършени 2  планови проверки и една по устен сигнал на юридически лица, за наличие на сключени договори за отстъпени права за публично изпълнение на музикални звукозаписи.

Извършени планови проверки по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Извършени са 7 планови проверки и 2 проверки по писмени жалби, във връзка с които е съставен 1 констативен протокол с предписание.

Извършени са 8 планови проверки и 2 проверки по постъпили писмени жалби по Закона за туризма. Съставени са 8 констативни протокола и е докладвано на комисията по категоризация, както и един АУАН.

Извършени 20 планови, 9 по постъпили устни сигнали и една проверка по постъпила писмена жалба, относно спазване изискванията на Наредба за опазване на обществения ред и сигурността на територията на Община Габрово.

Извършени са две проверки по постъпили устни сигнали, относно спазване изискванията на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Габрово.

Извършени са 2 проверки по постъпили писмени жалби и една по сигнал, относно спазване изискванията на Закона за управление на етажната собственост.

Извършени проверки по чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Установени са 114 нарушения. Предупредени са 54 водачи на МПС и на 60 са наложени глоби с фиш. Извършени са 3 проверки по постъпили писмени жалби.

Извършени връчвания на АУАН, НП и писма от други институции, дирекции и отдели – 25 бр.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец май 2024 г. Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец април 2023 г.