За периода 01.-28.02.2023г. са извършени 231  проверки - планови и по сигнали (постъпили устно или на телефони 112, 0700 14410, 066/818 400).

За същия период са извършени 12  проверки по подадени писмени жалби и сигнали на граждани, на които са изготвени отговори.

Извършена е една проверка по подадена писмена жалба, относно спазване изискванията на Наредба за изграждане поддържане и опазване на зелената система на територията на община Габрово.

Извършена е една проверка по подадена писмена жалба, относно спазване изискванията на Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на  Община Габрово.

Извършени планови проверки по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община Габрово.

От екип на Общински инспекторат са извършени 59 б проверки на юридически лица за разположени маси и столове за сервиране на открито продажба на мартеници, цветя и др. Съставени са два констативни протокола.

Извършени планови проверки по Закона за защита на потребителите.

От екип на Общински инспекторат са извършени проверки на 4  обекти, които са проверени за подвеждаща търговска практика, наличието на стоки с изтекъл срок на годност, издаване на касов бон и наличието на подвеждаща за потребителите информация.

Извършени проверки по Наредба за рекламната дейност на територията на община Габрово.

Извършени са 12 планови проверки и е съставен един констативен протокол.

Извършени планови проверки по Закона за авторското право и сродните му права.

Извършени 3 бр. планови проверки и една по устен сигнал на юридически лица, за наличие на сключени договори за отстъпени права за публично изпълнение на музикални звукозаписи. Съставни са 2 констативни протокола и едно предписание.

Извършени планови проверки по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Извършени са и 9 планови проверки, 5 проверки по писмени жалби и 1 по сигнал, във връзка с които е съставен 1 констативен протокол с предписание.

Извършени са 26 планови проверки по Закона за туризма,  9 от тях съвместно със служители от дирекция ОССД, свързани с категоризация на туристически обекти (ЗХР и къщи за гости). Съставени са 9 констативни протокола и е докладвано на комисията по категоризация, както и едно предписание.

Извършени 6 планови проверки и една проверка по постъпила писмена жалба, относно спазване изискванията на Наредба за опазване на обществения ред и сигурността на територията на  Община Габрово.

Извършени са две проверки по постъпили писмени сигнали, относно спазване изискванията на  Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Габрово.

Извършени са 2 проверки по постъпили писмени жалби и една по сигнал, относно спазване изискванията на Закон за управление на етажната собственост.

Извършени проверки по чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Установени са 85 нарушения.  38 водачи на МПС са предупредени и на 47 са наложени глоби с фиш. Извършени са 2 проверки по постъпили писмени жалби.

Извършени връчвания на АУАН, НП и писма от други институции, дирекции и отдели – 13 бр.

Извършени са 6 проверки относно редовно издаване на билети по линиите на градския транспорт, изпълнявани от „ОПТ“ ЕООД  - Габрово.

Съвместно със служители на ОД на МВР-Габрово е осигуряван обществения ред на територията на курортен комплекс „Узана“.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец януари 2024 г. Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец март 2023 г.