За периода 01.-30.06.2022г. са извършени 279 проверки - планови и по сигнали (постъпили устно или на телефони 112, 0700 14410, 066/818 400).

За същия период са извършени 9 проверки по подадени писмени жалби и сигнали на граждани, на които са изготвени отговори.

Извършени са две проверки по сигнал, относно спазване изискванията на Наредба за изграждане поддържане и опазване на зелената система на територията на община Габрово.

Извършени проверки по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово.

От екип на Общински инспекторат са извършени 27 планови и две проверки по сигнал на физически и юридически лица за разположени маси и столове за сервиране на открито, цветя и др.

Извършени планови проверки по Закона за защита на потребителите.

От екип на Общински инспекторат са извършени проверки на 22 обекта, които са проверени за подвеждаща търговска практика, наличието на стоки с изтекъл срок на годност, издаване на касов бон и наличието на подвеждаща за потребителите информация.

Извършени планови проверки по Закона за авторското право и сродните му права.

Извършени 6 проверки на юридически лица, за наличие на сключени договори за отстъпени права за публично изпълнение на музикални звукозаписи. Изпратени са 5 писма с искане, юридическите лица да представят договори за преотстъпени авторски и сродни права, а на други 4 са съставени констативни протоколи с предписания.

Извършени планови проверки по Закона за управление на етажната собственост

Извършена е една проверка по постъпила писмена жалба, във връзка с която е съставено предписание.

Извършени проверки по Закон за управление на отпадъците.

Извършени са и 2 планови проверки, 1 проверки по писмени жалби и 1 по сигнал.

Извършени проверки по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Извършени са и 26 планови проверки, 2 проверки по писмени жалби и 13 по сигнал, във връзка с които са съставени - 4 констативен протокола с предписание.

Извършени са 7 планови проверки по Закона за туризма, съставен е един констативен протокол с предписание.

Извършени проверки, относно спазване изискванията на Наредба №3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово.

Извършени са 7 планови проверки и 4 по постъпили писмени жалби.

Извършена е една проверка по сигнал, относно спазване изискванията на  Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Габрово.

Извършени планови проверки по Наредба за рекламната дейност на територията на община Габрово.

Извършени са 8 планови проверки и една по постъпил сигнал, във връзка с които са съставени 4 констативни протокола.

Извършени проверки по чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Установени нарушения – 144 от тях 57 предупредени и 87 бр. наложени глоби с фиш. Постъпили са: една писмена жалба и един устен сигнал, които са разгледани и са изготвени отговори.

Извършени връчвания на АУАН, НП и писма от други институции, дирекции и отдели – 31 бр.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец юни 2024 г. Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец юли 2022 г.