Националният статистически институт призовава хората, които не са посетени от преброител да отидат в новите преброителни центрове или сами да попълнят преброителната карта и да я изпратят.

Подпомагащ център за град Габрово започва работа от днес, 5 октомври 2021 година. Центърът се намира в Отдел статистически изследвания /ОСИ/ на адрес Габрово, ул. "Алеко Константинов" № 65, ет. 3, всеки работен ден от 9.00 до 18.00 ч.

Всеки, който все още не е посетен от преброител и не се е преброил електронно, може да го направи с помощта на експерти в центровете. Там ще попълнят преброителната му карта и ще му обяснят всичко, което го интересува.

Алтернативен начин да се включите в преброяването е и да разпечатате сами преброителната карта за сградите, жилищата и населението. Тя е публикувана на интернет сайта на преброяването https://census2021.bg в рубриката „Обща информация“.  След като попълните картата, имате три варианта – да я изпратите сканирана на census2021@nsi.bg , да я пуснете по пощата на адрес: София 1038, ул.“Панайот Волов“ № 2, Подпомагащ център, НСИ, или да я донесете лично на адреса на подпомагащия център за град Габрово.

НСИ открива и нов имейл адрес codecensus2021@nsi.bg, на който хората, които  са се преброили електронно, могат да изпратят уникалните преброителни кодове. В писмото си освен кода те трябва да напишат и община, населено място, квартал, улица, номер (или квартал, номер на блок, вход, етаж, апартамент), където живее и се е преброило съответното домакинство.

При желание всеки би могъл да издиктува кода си и на телефонните линии на преброяването – *2021 и  (02) 9078 430.

Списък с всички преброителни центрове и пунктове можете да видите тук.

Включи се, защото си важен!

На вниманието на преброители и контрольори, участвали в Преброяване 2021 На вниманието на преброители и контрольори, участвали в Преброяване 2021