Анализът отчита специфичните характеристики на община Габрово, дава детайлна информация за водещите предизвикателства и основния потенциал за развитие на общината, изследва мястото и ролята на общината за развитието на област Габрово и Северен централен район (СЦР).

С документа може да се запознате ТУК.

 

Обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на община Габрово 2021-2027г. Обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на община Габрово 2021-2027г.