От днес, 19 януари 2022г., Проектът на Плана за интегрирано развитие на община Габрово и приложенията към него са предоставени за обществено обсъждане.

Със съдържанието на документа и неговите приложения може да се запознаете тук - https://vizia.gabrovo.bg/piro/

Мнения, предложения и коментари може да изпратите в срок до 19 февруари 2022г. на e-mail: piro@gabrovo.bg или като попълните анкетната форма, публикувана на сайта - https://vizia.gabrovo.bg/анкета/

Благодарим Ви за споделеното мнение. То е важно за Габрово!