Община Габрово преустрои четири етажа от неизползваем корпус на бившия дом „Майка и дете“ в кв. „Велчевци“. Съвременната инфраструктура е предназначена за две нови 24-часови социални услуги за общо 30 души – Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

Базата е топлоизолирана, помещенията са ремонтирани и обзаведени, доставено е специализирано оборудване и техника, дворното пространство е облагородено. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“.

Повече за изпълнените дейности и за предстоящото настаняване на потребители разказват ръководителят на проекта инж. Мария Стоева и експертът по социални дейности Милка Проданова.

Разговора чуйте в звуковия файл:

Енергийната общност в Габрово: подробна информация за участие в общността Стартира данъчната кампания за 2021 г. - "Часът на Габрово" /15.01.2021г./