От днес стартира новата данъчна капания. Дирекция „Местни данъци и такси“ към Община Габрово ще подготви и изпрати до всяко данъчно задължено лице годишните съобщения с размера на данъка за 2021 г.

В съобщенията ще има подробна информация за начините за плащане, банковите сметки и телефони за връзка със служителите от дирекцията.

Всичко за новата кампания и за постъпленията в местната хазна през 2020 г., чуйте  от Мария Йозова - зам.-кмет „Финанси и собственост“ в Община Габрово, която бе гост в „Часът на Габрово“ по радио Бумернаг ФМ.