Предаването на 28 януари бе първото за тази година, посветено на екологична тема. В "Часът на Габрово" гостуваха две очарователни млади дами, превърнали работата си в кауза и отдадени на екологията. От тях ще научихме актуални данни за количествата отпадъци, тяхното третиране и предотвратяването на нерегламентираното замърсяване.

Каква беше изминалата година за Регионалното депо за неопасни отпадъци, как можем да си купим компост и колко габровци са посетили депото, за да предадат отпадъците си разказа инж. Деница Колева, еколог на Регионалното депо за неопасни отпадъци в Габрово.

Веднага след нея и за първи път в нашия ефир гостува един от еко инспекторите. Тя се казва Ивона Иванова, инспектор е по управление на отпадъците и искрено вярва, че ние хората, намаме право да ощетяваме природата. 

Днес в предаването Ви срещнахме и със столетничката Цанка Мамулева. Дамата е потомка на предприемчивите и родолюбиви габровци от фамилията Патеви. От нея ще научите кое е най-хубавото място в нашия град, и какво ще бъде Габрово след 100 години. 

Пълният запис на предаването, чуйте тук: