Завърши ремонтът на язовир „Синкевица“ край Габрово. След рехабилитацията на инфраструктурата съоръжението, което се използва за отдих и любителски риболов, вече е напълно изправно. Проектът е реализиран със средства по Оперативна програма „Околна среда“.

Подобреното техническо състояние и рехабилитацията на язовирната стена превантивно осигуряват защита от наводнения. За проследяване на нивото е изградена контролно-измервателна система, доставени са съоръжения за понижаване на водата при критични ситуации. По короната на язовирната стена е монтирано ново осветление, парапет и пейки. 

Повече за изпълнените дейности и за плановете на Община Габрово да обнови прилежащата към язовира пешеходна алея разказва ръководителят на проекта инж. Мария Стоева.

Разговора чуйте в звуковия файл: