Граждани и организации могат да задават своите въпроси относно COVID-19 денонощно на телефонен номер 02 807 87 57.

Причина да бъде открита информационната телефонна линия на Министерството на здравеопазването са зачестилите запитвания на граждани и организации относно новия коронавирус: симптоми, диагностика, превенция, работа със стоки, пристигащи от засегнатите региони,  пътувания от и за държави, в които има регистрирани случаи на COVID-19.

Подробна информация за COVID-19 - въпроси и отговори, подготовка на работното място, препоръки за пътуващи лица, насоки за почистване на обекти - можете да намерите на сайта на министерството в линка - https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/informaciya-otnosno-noviya-koronavirus-2019-ncov/

Тестове за COVID 19 Препоръки на Министерството на здравеопазването към бременните жени във връзка с разпространението на COVID-19 в България