Община Габрово открива процедура за Първа конкурсна сесия по Програма Култура за съфинансиране на проекти за 2020 година.

Приоритетите в съдържателния обхват на Първата конкурсна сесия за проекти в областта на изкуството и културата за 2020 г. са:

Приоритет 1: 160 години Габрово град

Програмата ще подкрепя създаването, развитието и разпространението на събития и културни продукти, които представят Габрово, неговата култура и история, духа на града и спецификите на неговите хора пред местни, регионални, национални и международни публики.

Приоритет 2: Едно лято в Габрово

Програмата ще подкрепя проекти, чиито дейности се реализират през летните месеци, развиват публики, осъществяват връзка между култура и образование, имат социална насоченост и функции, предвиждат съпътстващи дейности, насочени към млади творци и дебюти. Проявите да се провеждат със свободен достъп през месеците от юни до септември в публични пространства (паркове, градски градини, площадите на Габровска община или други открити площи).

Проектните предложения се подават в Центъра за информация и услуги на гражданите в Община Габрово до 16:30 часа на 20 март 2020 г. включително.

Пълната информация относно процедурата и необходимите документи може да намерите в раздел "Администриране".  

 

Скулптурната фигура на Александър Керков – вечният музикант е готова ОБЩИНА ГАБРОВО УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЪРВА КОНКУРСНА СЕСИЯ НА ПРОГРАМА КУЛТУРА