Във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, Община Габрово удължава срока за подаване на проектни предложения по Първа конкурсна сесия на Програма Култура за 2020 г. до 16:30 часа на 27 април 2020 г. включително.

Пълната информация относно процедурата и необходимите документи може да намерите в раздел "Администриране".

Скулптурната фигура на Александър Керков – вечният музикант е готова Отлага се приемът на проектни предложения по Приоритет 2 на Програма Култура