В "ЧАСЪТ НА ГАБРОВО" днес темата беше - местни данъци, а гост - Мария Йозова, директор на Дирекция Местни данъци и такси.

С нея коментирахме реалните параметри на предложението за промяна, което Община Габрово публикува в понеделник за предложения и възражения.

Габровци имат право за знаят в цифри какво точно е записано в проекта за промяна на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Общината.

Вчера, в едно кратко интервю с Мария Йозова, стана ясно, че никой не предлага промяна на такса битови отпадъци. Предложението касае данък сгради, а в пари предлаганото увеличение е от 2 до 20 лева за масовите жилища на годишна база.

Днес всеки габровец може да провери колко ще трябва да плаща като данък недвижим имот, според предложението, на място в Дирекция местни данъци и такси.

Повече по темата чуйте в звуковия файл.

"Гласът ми: Първа стъпка към участие" с Атанас Радев - Часът на Габрово /21.05.2024г./ Gabrovo Digital Summit 2019 - Часът на Габрово /22.10.2019 г./