Мария Йозова, Местни данъци и такси: „Предлага се промяна само на данък сгради, не и на такса битови отпадъци.“

За селата предложеното увеличение на годишна база е от 2 до 5 лв., а за града от 5 лв. до 20 лв. за масовите жилища.

Във връзка с проекта за промяна на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Общината, чуйте едно кратко интервю за действителните параметри на предложението от Мария Йозова, Директор на Дирекция „Местни данъци и такси“.

Повече по темата утре – 06.11.2019 г. в Часът на Габрово от 10:10 часа по Радио Бумеранг ФМ.

Енергийната общност в Габрово: подробна информация за участие в общността Предложението за промяна на данък недвижим имот в реални цифри - "Часът на Габрово" /06.11.2019/