Иван Андреев Попиванов, провъзгласен с Решение № 78/18.04.2013 г. на Общинския съвет, известен и обичан габровски учител, математик, педагог и общественик. Той е еталон за голяма част от учениците си, на които преподава математика и една от емблемите на Априловска гимназия. Със своя морал, достойно поведение, мъдрост, уважение към другите, доброта и изключителен професионализъм, мотивира, вдъхновява и окуражава своите ученици да постигат максимални резултати и да преодоляват предизвикателствата пред себе си. Провъзгласен, заради големия му принос в областта на образованието, дългогодишната му преподавателска дейност и по случай неговата 80-годишнина.

672. Христо Партинков 616. Д-р Снежина Митева Рашкова–Христова