Д-р Снежина Митева Рашкова–Христова, провъзгласена с Решение № 109/24.04.2014 г. на Общинския съвет, габровска лекарка, кардиолог. Работи в отделението по кардиология на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ от 1 юни 1976 г., където е началник-отделение от 2009 до 2011 г. Организира работата на три звена – инвазивна кардиология, интензивно и конвенционално кардиологично отделение. Носител е на сребърен знак на Българския лекарски съюз на национално ниво. Провъзгласена, заради цялостната й дейност като лекар и за издигане авторитета на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ – Габрово.

672. Христо Партинков 617. Христо Иванов Коев