Светослав Станчев Бонев, провъзгласен с Решение № 78/18.04.2013 г. на Общинския съвет, известен габровски актьор, популярен като „човека - карнавал“. Десет години директор на габровския Куклен театър, който достига втори резултат в страната – 450 представления на година. През 1983 г. прави първото „кабаре“ – предвестник на бъдещия Вариететен театър в Габрово и страната. Един от „бащите“ на габровския МИМ театър. Благодарение на неговите организаторски умения и лична отдаденост на каузата, повече от 25 години хиляди хора от Габрово, страната и чужбина се радват и веселят на сегашния габровския Карнавал. Провъзгласен, заради дългогодишната му всеотдайна творческа дейност в сферата на културата и значим принос в издигане авторитета на Габрово.

672. Христо Партинков 615. Иван Андреев Попиванов