Академик Николай Янков Кауфман, провъзгласен с Решение № 78/18.04.2013 г. на Общинския съвет, известен български композитор и изследовател на българския фолклор. Записва и публикува в сборници над 40 000 народни песни и инструментални мелодии от цялата страна и други държави, където живеят българи – Бесарабия, Банат, Мала Азия. Като композитор създава над 2 000 хорови произведения, квинтети, квартети, музика към големи танцови постановки, „Антология на българските метроритми за пиано“ в 6 тома. Носител е на много български и международни отличия и награди. Провъзгласен, заради изключителния му принос в проучването и съхраняването на българския музикален фолклор и издигане авторитета на Габрово.

672. Христо Партинков 614. Светослав Станчев Бонев