Проф. Стоян Капралов, провъзгласен с протокол № 111/05.05.2011 г. на Общинския съвет. Доктор на математическите науки, ръководител на катедра „Математика“ в Техническия университет в Габрово. Основател на математическото състезание за млади таланти „Хитър Петър“ и ръководител на Националните ученически отбори по информатика, които с успехите си се нареждат сред първите в света. Удостоен с Почетния  знак на Президента на Република България, за изключителните си заслуги като научен ръководител на Националния отбор по информатика през 2006 г. Провъзгласен, заради издигане престижа на Габрово като образователен и научен център.