Цвятко Пенчев Христов, провъзгласен с протокол № 108/03.05.2012 г. на Общинския съвет. Последният жив индустриалец от Габрово, живял по времето на три на политически строя. През 1938 г. започва собствен бизнес – производство на трикотаж и в последствие успява да открие своя фабрика „Цвятко Пенчев“. Подемът й приключва на 9 септември 1944 г. Въпреки политическите промени, прави вноска за „Заем на свободата“ в размер на 800 000 лв. По политически причини е въдворен в трудово-възпитателен лагер в Белене. Провъзгласен, заради дългогодишна активна гражданска позиция и принос в икономическото израстване на Габрово.