Николай Казаков,  провъзгласен с протокол № 111/05.05.2011 г. на Общинския съвет. През 50-те години става един от учредителите и член на управителния съвет на бъдещия Съюз на българските автомобилисти. Сред организаторите на първите състезания по майсторско управление на автомобили в Габрово, които прерастват в планинско автомобилно надбягване. С много победи от наши и чуждестранни състезания. Провъзгласен, заради активната му обществена дейност и принос към Съюза на българските автомобилисти в Габрово.