Пенчо Иванов Семов, провъзгласен посмъртно с протокол № 72/15.05.2008 г. на Общинския съвет. Създател на модерната индустрия в България. Акционер в 28 акционерни дружества, 4 банки и 2 застрахователни компании. През 1919 г. дарява 300 000 златни лева за лобиране в полза на България, за намаляване претенциите към страната ни от 12 на 2 милиарда златни франка – при сключването на Ньойския договор. Дарява над 1.5 млн. лв. на благотворително дружество „Майчина грижа“ и над 3 млн. лв. за образование на млади хора. През 1937 г. английският вестник „Гардиън“ го определя като символа на модерна България. Провъзгласен, заради изключително големи заслуги към Габрово и България, като създател на модерната индустрия в града и страната ни, един от най-големите патриоти, дарители и благодетели в областта на образованието и социалната сфера.