Вили ван Импе, провъзгласен с протокол № 117/14.05.2009 г. на Общинския съвет. Почетен консул на България за източна Фландрия, Белгия. Негови заслуги са организацията на дейности за социално слаби хора с увреждания, функционирането на езикова школа и реализирането на проекти по предприемачество в Габрово. С негово съдействие МБАЛ „ Д-р Тота Венкова“ дългогодишно и успешно си сътрудничи с болница OLV в Аалст, Белгия. Провъзгласен, заради приноса му в укрепването на приятелството между общините Габрово и Аалст, Кралство Белгия.