Д-р Кольо Станчев, провъзгласен с Решение № 136/26.04.2007 г. на Общинския съвет. Завършва медицина и започва работа в габровската болница (сега МБАЛ „Д-р Тота Венкова“), а от 1972 до 1990 г. е нейн главен лекар. Специализирал е в институтите по кардиология в Москва и Армения, сътрудник на Световната здравна организация, участва в световни здрави форуми в Токио, Москва, Париж. Дългогодишен председател на БЧК в Габрово. Заслужил лекар и заслужил деятел на БЧК. Провъзгласен, заради приноса му в развитието на здравеопазването в Габрово и по повод 80-годишнината му.