Д-р Петър Цончев Пенчев, провъзгласен на 9 ноември 1937 г., известен български лекар и общественик, родом от Габрово. Основател и пръв председател на Историографското дружество в Габрово през 1920 г. Изтъкнат изследовател на габровското минало, автор на ценни исторически монографии и публикации. Щедър дарител на градската библиотека „Априлов-Палаузов“, Априловската гимназия и други. Провъзгласен по случай 70-годишнината от рождението му и за изключителните му заслуги като изследовател на родния ни край и популяризатор на габровското минало.