На 21 септември 1922 г. Габровският градски общински съвет приема решение да обяви за почетни граждани опълченците от Първа, Втора, Трета, Четвърта, Пета, Шеста, Девета, Десета дружина и Конната сотня, участвали в боевете на Шипка. Провъзгласяването им да стане след получаването на списъците от Централното Поборническо-опълченско дружество в София - протокол № 32. На 7 февруари 1923 г. Градският общински съвет потвърждава това си решение. За почетни граждани на Габрово са обявени поименно всичките 522 поборници и опълченци от споменатите дружини, включени в списъците, получени от София – протокол № 2. В списъка, изпратен в Габрово от Централното Поборническо-опълченско дружество, фигурират имената на 512 опълченци от Първа, Втора, Трета, Четвърта, Пета, Шеста, Девета, Десета дружина и Конната сотня, както и на 10 въстаници от четата на Цанко Дюстабанов. Всички те са били смятани за живи към края на 1922 г. и обявени по този списък за почетни граждани на Габрово.

В същото време, неизвестно по какви причини, в списъка не са били включени други 306 живи по онова време опълченци от посочените дружини и Конната сотня. От тях 42 са от Габрово и габровските села и 29 от Севлиевско, Дряновско и Тревненско. Поради това те са се оказали лишени от възможността също да бъдат обявени за почетни граждани на Габрово, макар че мнозина от тях са били изявени общественици, участници в Сръбско-българската, Балканската и другите войни, членове и активисти на поборническо-опълченските дружества по своето местоживеене. И Габрово остава в дълг към тях!

Първа дружина

 1. Алекси (Алексо, Александър) Георгиев Бъчваров
 2. Алекси (Алексей) Спасов Паунов
 3. Арсени (Арсений, Асен, Артемий) Нацев (Нацов, Нилов)
 4. Атанас (Анастас) Христов Големанов
 5. Атанас Пантелеев Дуденов
 6. Богдан Христов Бракалов
 7. Вълю Петров
 8. Въло (Васил, Вълчо) Хърщанов (Хараламбов, Харизанов) Вълев
 9. Ганчо (Гаврил) Петков (Пешев) Бъчваров
 10. Георги А. Фредич
 11. Георги Д. Стоянов
 12. Георги Димитров
 13. Георги Иванов Панайотов
 14. Георги (Йорго) Николов (Николаев) Кондев (Кондов)
 15. Георги Русев Цанев (Цонев)
 16. Георги Табаков
 17. Денко Иванов Петров
 18. Деню Стоянов Подмолов
 19. Димитър Гачев
 20. Димитър Кръстев
 21. Добри Михайлов Белев
 22. Зефир Стоянов
 23. Иван Георгиев
 24. Иван Драганов (Дреганов) Чернев
 25. Иван Николов (Николаев) Шишманов
 26. Иван Цачев
 27. Иван Пенчев Габровски (Попето)
 28. Иван Пишманов
 29. Иван Симеонов Главаната
 30. Иван Стоянов Караиванов (Бузев)
 31. Илия Христов Бича (Бига)
 32. Илия Пенев Йовков
 33. Кирил Димитров Киров
 34. Колю Павлов Игнатов
 35. Константин Танев
 36. Кънчо Иванов Владов
 37. Лука Бончев (Бончов) Рамчов
 38. Манол (Маноил) Ангелов Манолов
 39. Марин Петков
 40. Матей Андреев
 41. Мирчо Христов Мирянов
 42. Митю Пеев
 43. Михаил (Минчо) Димитров
 44. Михаил Захариев (Захов) Бибин
 45. Михаил Иванов
 46. Нено (Наню) Петков
 47. Нешо Брайков
 48. Никола Денев
 49. Никола Димов
 50. Никола (Николай) Ненов Николов
 51. Никола (Николай) поп Цветков Ценов
 52. Никола Христов Семов
 53. Никола (Николай) Стоянов
 54. Павел Брайков
 55. Панайот А. Кърджиев (Коржев)
 56. Петко Кирчев (Кирчов) Петков
 57. Петър (Петко) Митев Мемеджиев
 58. Петър Панчев Металеджиев
 59. Радион (Ради, Радо) Степанов (Стефанов, Стоянов) Кавалджиев
 60. Стамен Истов
 61. Станю Б. Българов Божинов (Божилов) Дюлгеров
 62. Станчо Стоянов
 63. Стефан Добрев Каратодоров (Бесарабец)
 64. Стефан (Степан, Стамен) Иванов Чангов
 65. Стефан Панайотов
 66. Стойко (Стайко) Иванов
 67. Стоян Аврамов Стойков
 68. Стоян Петров
 69. Стоян Петров Керменчев (Керемекчиев, Марков)
 70. Стоян Тодоров Гачев
 71. Тодор Илиев Калоянов
 72. Тодор Николаев
 73. Христо Мирчов (Мичов) Брайков
 74. Христо Димитров Пържинов
 75. Христо (Кръстю) Първанов Беляков
 76. Христо Стефанов (Степанов) Дойков
 77. Христо Тренов

Втора дружина

 1. Алекси (Алекса) Захариев (Захаров) Казанджиев
 2. Андрей Райков Блъсков
 3. Андрея (Андрей) Иванов Темелков Тишанков
 4. Антон (Андон) Иванов Мумеджиев (Мумджиев)
 5. Аргир (Арсений) Георгиев Ангелов Комитата
 6. Атанас Неделев (Недялков, Неделчев)
 7. Атанас Стоянов Гайдарски
 8. Благо (Благой) Георгиев
 9. Георги (Григорий) Василев Добрев
 10. Георги (Григори) Минков Сивков
 11. Георги Славов
 12. Димитър Георгиев Русев (Русов)
 13. Димитър Начев (Качев, Кънчев) Семерджиев (Сармаджиев, Сърмаджиев, Стоянов)
 14. Димитър Николов (Николаев, Николчев) Мъненков
 15. Димитър Христов
 16. Дойчо Рашков
 17. Д-р Сава Мирков
 18. Драган Стоянов Драганов
 19. Евтим (Ефтим, Евстати) Кръстев Чемитев (Чемишев, Чамишев)
 20. Иван х. Николов Бедевски (Бобевски)
 21. Иван Николов (Николаев) Григоров
 22. Йордан (Юрдан) Иванов Търсанов (Христов)
 23. Климент (Калин, Клим) Георгиев Петров Петрушев
 24. Константин (Костадин) Велчев Петров
 25. Коста Войнов (Войтков)
 26. Коста Георгиев Кожухаров
 27. Коста Константинов
 28. Коста Костадинов (Константинов)
 29. Коста Радев
 30. Лазар Михаилов (Михайлов) Тинев Новаков
 31. Матю (Мико, Матей) Велков (Вълков)
 32. Михаил Евтимов Манчев
 33. Михаил Руфадов
 34. Младен Димитров Иванов
 35. Неделчо Ненков (Ненчо/Неделко Ненчев/Ненов)
 36. Никола Георгиев (Кара Коле)
 37. Никола Иванов Цонков (Цонковски)
 38. Никола Цаков (Атанасов) Тороманов
 39. Николай (Никола) Петров Николов (Мъшев)
 40. Пенчо (Ненчо) Добрев
 41. Петко (Петър) Рашков (Рашев) Налбантов
 42. Петър Цанев Константинов (Балабанов)
 43. Рашко Цеков (Цоков)
 44. Стефан Димитров Михайлов
 45. Стойко Петков Златев (Комитов)
 46. Стоян Манолов (Маноилов, Мануилов)
 47. Тодор Рашев
 48. Трайко Стаменов (Стаменков) Славков
 49. Трендафил Димитров
 50. Трифон Георгиев Трифонов
 51. Христо Драганов Пеев Чехлар (Чехларов)
 52. Христо Кузманов Христов
 53. Цани (Стефан, Цаню, Цони) Иванов Брънеков
 54. Юрдан Спиридонов

Трета дружина

 1. Асен (Аксентий) Георгиев
 2. Атанас (Анастас) Христов Георгиев
 3. Атанас Златев Карагитлиев
 4. Атанас (Танас) Пеев
 5. Атанас Петров Лъженски
 6. Атанас Цанев
 7. Атанас (Анастас) Ценов (Цонев) Минев
 8. Байчо (Бончо, Бойчо) Денев Байчев
 9. Белю (Бело) Ганчев Енчев (Янчов) Вутов
 10. Васил Николов Пармаков
 11. Васил поп Стефанов
 12. Васил Стаменов Вълков
 13. Васил Стефанов
 14. Ганчо Иванов Николов
 15. Георги Гюров Доганов (Дуганов)
 16. Георги Димов
 17. Георги (Гаврил) Пантелеев (Петров) Боров
 18. Георги Христов (Кръстев) Генчев – Кънчата
 19. Давид Георгиев (Григориев) Клинзаров
 20. Деню (Даню) Стойков Балканджиев
 21. Димитър Гаврилов
 22. Димитър Маринов Даскалов
 23. Димитър Симеонов Минев
 24. Димо Петров
 25. Доси (Досю) Димитров Дебров (Добрев)
 26. Драгой Божилов
 27. Енчо (Генчо, Янчо) Колев
 28. Желю Георгиев Попов
 29. Захари Николов (Попниколов) Семерджиев
 30. Иван Иванов Доков
 31. Иван Куртев Кузмов (Тухчиев)
 32. Иван Славов Христов (Дерменджиев)
 33. Иван Стоянов Касабов
 34. Иван Чернаев (Чернев)
 35. Илия Драгиев (Драгнев) Момев
 36. Константин Трифонов Каранешев
 37. Коста Такев Мурдаров
 38. Коста (Константин) Иванов Кисьов (Кисов)
 39. Коста Николов (Николаев)
 40. Костадин (Константин) Нанков
 41. Лазар Пулев
 42. Манол (Емануил) Димов Иванов
 43. Марин Иванов Папазов
 44. Милан Митич (Митев) Стаменков
 45. Михаил Антонов Бошнаков (Бошнакович)
 46. Михаил (Михал) Пенев Бобев
 47. Ненко (Недялко, Нейко) Ганчев
 48. Никола Ангелов (Хаджиангелов) Арабаджиев
 49. Никола Василев Келеш Петков
 50. Никола Вълков (Вълчев, Белчев) Тотев Велчев
 51. Никола Генев (Ганевич) Колчев
 52. Никола (Николай) Георгиев Крибожаков (Ирибаджаков)
 53. Никола Койчев (Колчев) Касабов
 54. Никола Маринов Гарджев
 55. Никола (Николай) Ненов Николов – Хашлака
 56. Никола Христов Ингилизов
 57. Николай (Никола) Николаев (Николаевич, Николов) Парашков
 58. Павел Т. Тороманов
 59. Панайот Пашков
 60. Пантелей (Пантю) Наумов
 61. Петко Димитров Станев
 62. Петко (Петър) Трифонов – Пеката
 63. Петър Иванов Ножаров
 64. Петър Иванов Станев (Казасов)
 65. Петър Иванов Петров
 66. Петър Милев (Милчев) Петров
 67. Петър Михайлов (Михов) Витанов
 68. Петър Николов Ланджев (Ланджов)
 69. Петър Славчев
 70. Ради Минчев (Ненчев) Иванов
 71. Ралчин (Райчин) Райчинов Гергов (Георгиев)
 72. Рачо (Райчо) Недялков Пенев
 73. Симеон Петров
 74. Спиро (Щерю) Райков
 75. Стефан Паскалев Попов
 76. Стойчо (Стойко) Алексиев (Ленков, Алеков) – Комитата
 77. Стоян Мутафчиев
 78. Тодор Цачев (Кара Тодор)
 79. Христо Игнатов
 80. Христо Лазаров Ангелов
 81. Христо Минков (Милков) Стоянов Карачоджуков
 82. Христо Попов Димитров  (поп Димитров) Дупалов

Четвърта дружина

 1. Божин (Балин) Стоянов
 2. Васил (Велчо) Илков (Илиев) Василев
 3. Васил Преславски
 4. Васил Стоянов (Велиолов)
 5. Георги Атанасов (Попатанасов)
 6. Георги Лазаров Темелков
 7. Георги Лазаров Дурмишков
 8. Георги Тодоров
 9. Гецо Ангелов Велчев
 10. Димитър Генчев (Хаджигенчев) Пенчев – Бечу
 11. Димитър Цветков Николов
 12. Димитър Цонев Маринкин
 13. Димо Иванов Багрянов
 14. Еню Дончев
 15. Иван Бойчев Иванов
 16. Иван Драганов Цончев (Танчев)
 17. Иван Илиев Владиков (Владиката)
 18. Иван Николов Катранов
 19. Иван Лилов Златарски
 20. Иван (Иванчо) Николов (Николаев) Габровски
 21. Иван Николов Герков (Греков, Гръков)
 22. Иван Михайлов Калинов
 23. Иван Пеев
 24. Иван Петков Юрдеков
 25. Иван Симеонов (Михайлов) Каломенов
 26. Иван Цонев
 27. Иван Янков Крански (Крайски)
 28. Илия Вълков
 29. Йото Велев (Вълев)
 30. Коста Николов Трайков (Пешов)
 31. Коста Генчев Матеев
 32. Костадин (Константин) Маринов
 33. Косьо (Калчо Димов) Вълков
 34. Кръстю (Христо) Янков Попов (Попович)
 35. Лазар Колчев Пецов (Пецев)
 36. Михаил Димитров Божилов
 37. Михаил Луканов Михайлов
 38. Михаил Христов Даскалов
 39. Младен Георгиев Стоянов
 40. Найден Колев (Колчев) Иванов
 41. Наум Третяков (Трушанов)
 42. Неделчо Ганев Тодоров Панчев
 43. Недялко Иванов Босев
 44. Никола Георгиев
 45. Никола Петров Богданов
 46. Никола Панов
 47. Никола Стоянов
 48. Парашкев Иванов Марчев
 49. Пенчо Димитров Стоянов Поборников
 50. Пенчо (Панчо) Стоилов
 51. Петко Стоянов Миндаиев
 52. Петър Атанасов Шопов
 53. Петър Генев (Генов) Карауланов
 54. Петър Иванов Гигилов (Гигиловски)
 55. Петър Петков Табаков
 56. Петър Райчев (Райков) Синилков
 57. Петър Стоянов (Стоянович) Македонеца
 58. Петър Христов
 59. Петър Стоянов Петров
 60. Рашко (Радко) Стоянов Рашков
 61. Симеон Николов (Николаев)
 62. Стамен Георгиев Юруков
 63. Станко Вълков (Вълкович) Станков
 64. Станчо Петров Вълчов
 65. Станю Гунев Гъдев
 66. Стати Димитров Райков
 67. Стати Томов
 68. Стефан Рашков Блъсков
 69. Стефан Николов
 70. Стоил (Стоян) Величков
 71. Стойчо Константинов Стойчев
 72. Стою (Стоян) Пенчев Пиклев
 73. Стоян (Станчо) Вълчев Делийчев
 74. Страти Христов Николов
 75. Тодор А. Чолаков
 76. Тодор Добрев Киров
 77. Тодор Кръстев Добрилов
 78. Тодор Спасов Чалъков
 79. Филип Недев (Ненов) Николов
 80. Христо Димов Стоянов
 81. Христо Драганов Стоянов
 82. Христо Пеев
 83. Христо Стоянов Кекемеров (Клинков, Кюпов)
 84. Христо Якимов (Екимов) Петков Дзурев (Зурев)
 85. Цвятко Върбанов Игнатов
 86. Янко Русев

Пета дружина

 1. Алекси (Алинко) Стоянов Бояджиев
 2. Ангел Петров Герчов (Герчев)
 3. Атанас Иванов (Императора)
 4. Атанас (Танас) Йовчев (Евчук, Савинов)
 5. Атанас Колев Георгиев
 6. Атанас (Анастас) Митев (Метев, Митов) Драганов
 7. Атанас Стоянов Комитата
 8. Атанас Тенев (Тонев) Христов
 9. Богдан Колев Радев
 10. Васил (Вълчо) Панчев
 11. Васил Тодоров Василев –Шоп
 12. Гаврил Цанков (Цоков, Цаков) Кънев (Кълев, Колев)
 13. Генчо Колев Паунски (Паунов)
 14. Георги Величков (Велков) Поборников
 15. Георги Петков Бакърджиев
 16. Георги Петров Банков
 17. Господин Иванов
 18. Денчо (Дичо) Венков
 19. Димитър Ангелов Къркев
 20. Димитър Ангелов Николов
 21. Димитър Николов Грънчаров Шумелов
 22. Димитър (Драган) Витков (Витнов, Ветовски)
 23. Димитър Маринов (Делимаринов)
 24. Димитър Желев Шумненски
 25. Димитър Стаменов (Стоманов)
 26. Димитър Тончев (Дончев)
 27. Димитър (Димитри) Трайков (Трайкович) Георгиев
 28. Дончо (Дачо, Денчо) Стоянов
 29. Драган Стойчев Стоянов
 30. Иван Ганчев
 31. Иван Данчов Вълев
 32. Иван Драганов Комитата
 33. Иван Илиев (Ильов) Марков
 34. Иван Неделчев (Недялков) Поборника
 35. Иван Недялков Денчев
 36. Иван Николов Шамарджиев
 37. Иван Стоянов Беев – Поборников
 38. Илия Стойков Тимисторович (Тимошаров)
 39. Колю (Коли, Никола) Петков (Петров) Бояджи
 40. Константин Чесновски
 41. Лазар Райчев (Рачев, Ралчев) Копаранов
 42. Ламби (Харалампий) Нешков (Недков)
 43. Минчо Димитров
 44. Миню (Мино) Георгиев (Григовор) Червенков
 45. Наум Димитров Димов
 46. Недялко Райков (Райчев, Рачев, Рачов) Бучев
 47. Недялко Стоянов
 48. Никола Колев Томов Баралийски
 49. Никола Симеонов Махмудиев
 50. Никола Стойков
 51. Никола Тодоров (Тодорович)
 52. Пенчо (Петър) Недков (Николаев) Сватов
 53. Петко (Петър) Райчев (Раев)
 54. Петър Петков (Петев) Забунов
 55. Петър (Парашкев) Рашков Петров
 56. Сава Илиев Николов
 57. Сава Илиев
 58. Симеон (Моня, Моне, Тена) Великов (Величков) Димов
 59. Симеон (Семен) Петров Кожухаров Червенков
 60. Стефан Георгиев
 61. Стефан Дилов Стамболийски
 62. Стефан Димитров Кереков
 63. Стефан Цанев (Цонев, Цоков)
 64. Стойко (Стоян, Стойно) Мирков (Марков)
 65. Стоян Дечев (Дочев)
 66. Стоян (Цочо) Ц. Данчев
 67. Стоянчо (Стоян) Лазаров Комитски
 68. Тодор Павлов
 69. Тодор Стаменов Иванов
 70. Трифон Кръстев (Христов)
 71. Хрусан (Русин, Русан) Калчев Комитата
 72. Янко Андреев Пенчев Цонков

Шеста дружина

 1. Албин Людвикович Цибулски
 2. Ангел Петков Карчев
 3. Антон Григоров Георгиев Йорданов (Йордакиев, Юрдакев)
 4. Атанас Стоянов Данов (Донов)
 5. Божил (Божин) Кушев
 6. Васил Михайлов Друмев
 7. Васил Стоилов Стоянов
 8. Васил Стоянов Джабарски
 9. Вуто Койчев (Коцов) Търнарски
 10. Георги (Геро) Василев Кожухаров
 11. Георги Иванов Костадинов (Котабанов)
 12. Георги Ст. Коджабашев
 13. Димитър Георгиев Лалински
 14. Димитър Цветков Комитов
 15. Еню Енев Енев (Янко Генов)
 16. Ерот Бремич (Еремич)
 17. Иван Костов
 18. Иван Петров
 19. Иван Петров Кюсето
 20. Иван Стефанов Докторов
 21. Йовчо Ненков Колев
 22. Костадин (Коста) Петров
 23. Лазар Киров Лазаров
 24. Михаил Димитров (Върбанов)
 25. Михалко (Михаил) Станков (Стойков, Стоичков, Новчов) Казака
 26. Ненчо (Нечо) Николов Пенчев Комитата
 27. Никола Димитров Манов
 28. Никола Недялков (Делов) Щаклев (Шаряев)
 29. Никола (Нено) Станев (Старев) Грамов
 30. Николай Ангелов
 31. Петко Калчев Иванов
 32. Петър Георгиев Вълчанов
 33. Петър Жеков Билдирев
 34. Петър Николов Петров
 35. Петър Христов Пашев (Пашов)
 36. Рачо Христов Генков
 37. Симеон Тодоров
 38. Стамен Тошев (Тошов)
 39. Стоян Марков Желязков
 40. Стоян (Станьо) Милков
 41. Стоян (Стоимен) Христов Стоичков – Самоволец
 42. Тодор Николов Златев
 43. Тома (Спиридонов, Симич) Симеонов
 44. Филип Илиев Попов Маслинков
 45. Филип Петров Кирков
 46. Хаджи Димитър Рашев (Рашков)
 47. Хараламби Николов Карастоянов
 48. Христо Богданов Иванов
 49. Христо Захариев Тодоров
 50. Христо Николов Стаменов (Семов)
 51. Христо Николов Христов
 52. Христо Станев (Стоянов, Стефанов) Арнаудов
 53. Янко Димитров

Девета дружина

 1. Боби Костов Дянков
 2. Ботю (Боти) Петров
 3. Ботю Савчев Ботев (Добрев)
 4. Ботю (Боти) Тенков (Тонков)
 5. Геню (Гено, Гени) Илиев
 6. Димитър Христов
 7. Добри Михов Добрев
 8. Дойно (Дони, Димо) Петров Дойнов
 9. Дянко (Ени, Гене, Денко, Пеня) Лазаров Дянков
 10. Иван Влаев (Влайчев)
 11. Иван Колев Бойкин
 12. Иван Минчев
 13. Иван Петков
 14. Иван Райков Филипов - Арнаутина
 15. Иван Тодоров
 16. Иван Христов
 17. Игнат Атанасов
 18. Илия (Ильо, Илю) Койчев (Войчев, Влачев, Вълчев) Грозев
 19. Колю (Никола) Добрев Тосунов
 20. Колю Минчев Донев
 21. Колю Стоянов Ковач (Ковачев)
 22. Колю Цанков Стоев
 23. Мавродин Петков
 24. Марин (Мартин) Стойчев Петков – Минко Комитата
 25. Минчо Петков Войников
 26. Минчо Цанков Трифонов
 27. Михо Семов
 28. Недю Събчев (Себов) Иванов
 29. Никола (Николай) Минчев Кисьов
 30. Никола Петров Николов
 31. Никола Тафров
 32. Рачо Иванов Денчев (Денчов)
 33. Рачо (Райчо, Райко) Колев (Кончев)
 34. Рачо (Райчо) Пантев (Понтов, Панайотов)
 35. Симеон Ненов
 36. Стефан Минчев Петков
 37. Тодор Влайчев (Велчев, Влойчев)
 38. Тотю (Тоте) Минчев
 39. Тотю Стефанов
 40. Христо Петров Василев
 41. Христо Христов Бончев
 42. Цвятко Денев (Дянов) Гостев

Десета дружина

 1. Андрея Христов Момерин
 2. Васил Костов Новоселов
 3. Васил Ненов Ямантиев (Леманжиев)
 4. Георги Иванов Спасичев
 5. Георги Минчев (Минев)
 6. Георги Христов Семерджиев
 7. Денчо (Дончо) Гатев Болгарский (Бабук)
 8. Димитър Костов Минчев
 9. Димитър Петров Бояджиев (Бекриев, Бекирев)
 10. Димитър Георгиев Шиваров
 11. Дянко Минчев Ковачев
 12. Дянко Радев Запалов
 13. Иван Денев (Денчев, Дончев)
 14. Иван Дончев Бакоев
 15. Иван Иванов Карафезов
 16. Иван Трифонов
 17. Иван Христов Рачевиц (Рачовец)
 18. Илия Събев Илчев (Бояджиев)
 19. Колю Гатев Колев
 20. Колю (Кольо) Петров Амуджев
 21. Къню Дянков Байчев
 22. Марин Петков Семерджиев (Самарджиев)
 23. Недко (Нешко) Стойков
 24. Никола (Николай, Косю) Панов Войчев
 25. Никола Тодоров Ковачев
 26. Пенчо Колев Нягалов
 27. Пенчо Пройнов
 28. Петко Събев Даскалов
 29. Петър Денев Ламбански (Махмудиев)
 30. Петър Иванов Харлаков
 31. Рачо Гатев Христов
 32. Симеон Златев Табаков
 33. Стефан Илиев Брусев
 34. Тотю Георгиев Руйчев (Балакчиев)
 35. Христо Иванов Андрейчев
 36. Христо Иванов Ябанозов (Абанозов, Ямбазов)
 37. Христо Колев Божана (Божанов)
 38. Христо Колев Гръблев
 39. Христо Недев (Недков) Бояджиев
 40. Христо поп Цветков
 41. Цанко Петров х. Стойчев
 42. Цоню Гатев Сираков

Конна сотня

 1. Ганчо Василев Мацков
 2. Иван Димитров Скорчев
 3. Коста Пенчев Априлов
 4. Петър Димитров Саков

Участници в четата на Цанко Дюстабанов

 1. Иван С. Разпопов
 2. Илия М. Рязков
 3. Иню Андреев
 4. Павел Ц. Тодоров
 5. Петър Михов
 6. Стоян В. Чучуваров
 7. Тодор Велев
 8. Христо Петров
 9. Христо Ст. Йонин
 10. Христо Ст. Кроснов