Райчо Михов Каролев, провъзгласен на 1 юли 1925 г., известен български просветен деец, общественик и книжовник, родом от Габрово. Учител в Габровското училище и пръв директор на Априловската гимназия - 1880-84 г., представител на габровци в Учредителното събрание през 1879 г. и в още две Народни събрания. От 1884 г. е член на Българското книжовно дружество – днес БАН, министър на народното просвещение - 1884-86 г., директор на Народната библиотека в София – 1895-99 г. Провъзгласен по случай 90-годишнината  на Габровското училище и за изключителните му заслуги за развитието на училището и на българското образование.