Тема на деня /07.02.2019 г./ -  I HELP - Мрежа за взаимопомощ

Тридесет месеца след старта на инициативата I help, чиято цел бе да създаде мрежа за взаимопомощ, в Часът на Габрово тя  беше основна тема.

Как работи днес мрежата, много или малко са 3500 потребители и приехме ли идеята на I help като отговорност към здравето на хората около нас? На тези въпроси в ЧГ отговори автора на идеята и директор на Айхелп България - Христо Христов.

Инфундибулум микрофест в Габрово - "Часът на Габрово" (09.07.2024 г.) "Часът на Габрово" - Млечна кухня и хранене в детските ясли /08.02.3019 г./