Тема на деня /13.08.2018г./ - Иновативни обучения в детските градини в Габрово

10-те детски градини в Габрово ще получат финансиране за въвеждане на иновативни методи за обучение.

В бюджета за 2018 г. бяха предвидени 90 000 лева за тази цел. С днешна дата и след санкцията на общинския съвет, в детските градини ще бъдат въведени иновации, сред които обучение по роботика, чужд език, Монтесори педагогика, екологично възпитание и др.

За иновативните идеи, които ще се случат в нашите детските градини, за възможността да бъде обогатено обучението в тях, за това дали трябва да пазим децата си от новите технологии или по-скоро трябва впрегнем технологиите в полза на децата ще говорим в следващите дни в Часът на Габрово.

Започваме с проекта на ДГ „Младост“ за чуждоезиково обучение, по този повод в Часът на Габрово гостува Директора на детското заведение Павлина Минковска.