Тема на деня /14.08.2018г./ - Екология на детството в детска градина „Слънце“

Отново сме на екологична тема, но този път тя е свързана с един предстоящ проект, който ще бъде реализиран от Детска градина „Слънце“. Детското заведение, както и останалите детски градини в Габрово, ще получат финансиране за въвеждане на иновативни методи за обучение.

В бюджета за 2018 г. бяха предвидени 90 000 лева за тази цел. С днешна дата и след санкцията на общинския съвет, в детските градини ще бъдат въведени иновации, сред които обучение по роботика, чужд език, Монтесори педагогика и екологично възпитание и др.

Наречен „Екология на детството“, проектът на детска градина „Слънце“ поставя в своя фокус взаимодействието на човека с природата.

Той е иновативна концепция за екологично възпитание, като под екологично възпитание в предучилищна възраст се разбира „... своеобразен организиран процес на педагогическо взаимодействие, насочен към конкретни цели – поставяне основите на положителното отношение на личността към природата, чрез усвояване на знания за нея, формиране на интелектуални, нравствени и естетически качества, както и овладяване на подходящи начини за взаимодействие на детето от предучилищна възраст с природата".

Как ще бъде осмислена връзката на личността с природата в проекта „Екология на детството“ ще разберем от директора на детска градина „Слънце“– г-жа Татяна Трикова.