Тема на деня /15.08.2018г./ - Роботика в ДГ „Ран Босилек“ 

Обучение по роботика ще съпътства обучителните и възпитателни процеси в ДГ „Ран Босилек“ през новата учебна година. С директорката на детското учебно заведение – г-жа Снежана Войчева разговаряме в „Часът на Габрово“ за предимствата на STEM – ОБУЧЕНИЕТО С ПРОГРАМИРУЕМИ РОБОТИ – иновативната идея на ДГ „Ран Босилек“, която се превърна в спечелен проект, финансиран от бюджета на Община Габрово.