Заявки за извозване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването за гласуване на изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г. се приемат на телефони 066/818359 и  066/818400 или на служебния вход на административната сграда на Община Габрово, пл.”Възраждане” 3. Извозването ще се извърши със специализиран автомобил на Община Габрово.

 

 

Заповед за утвърждаване номерата на избирателни секции образувани в лечебни заведения График за получаване на изборни книжа и материали