Г Р А Ф И К

 

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

НА 25 МАРТ 2017 год., /СЪБОТА/

АДМ.СГРАДА НА ОБЩИНА ГАБРОВО – ПЛ.ВЪЗРАЖДАНЕ № 3

/СЛУЖЕБЕН ВХОД/

 

 

СЕКЦИЯ №

ВРЕМЕ

1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12  

14.00 часа

13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23,  24,  25

14.25 часа

28,  29,  30,  31,  32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39,  40

14.50 часа

41,  42,  43,  44,  45,  46,  47,  26,  27,  48,  49,  50

15.15 часа

51,  52,  53,  54,  55,  56,  57,  58,  59,  60,  61

15.40 часа

62,  63,  64,  65,  66,  67,  68,  69,  70,  71

16.00 часа

72,  73,  74,  75,  76,  77,  78,  79,  8081,  82,  83,  84

16.25 часа

85,  86,  87,  88,  89,  90,  91,  92,  93

16.45 часа

94,  95,  96,  97,  98,  99,  100,  101,  102,  103,  104

17.10 часа

105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,117

17.35 часа

 

 

Заповед за утвърждаване номерата на избирателни секции образувани в лечебни заведения Заповед за утвърждаване номерата на избирателни секции образувани в лечебни заведения