Информационните табели в центъра на Габрово вече са със соларно захранване. Със средства от програмата за развитие на туризма за 2010 година са подменени седем табла, три от които са със слънчеви батерии.

Две едностранно светещи информационни табели със соларно захранване са разположени пред сградата на Общината и в градинката срещу хотел „Балкан”, а една двустранна – на площад „Първи май 1876”. Основата за картата е поликарбонова с антиударни свойства.

Подновени са таблата пред Националната Априловска гимназия и пред църквата „Успение на Пресвета Богородица” – металната основа е рециклирана и е поставено ново покритие. Подменена е и картата на Автогарата, както и тази пред Дома на хумора и сатирата.

Всички информационни карти са със специален външен ламинат срещу графити.