Идеята за IEE - Интелигентната енергия за Европа, и за зелена икономика е по-голяма от една община или от една страна, смята заместник-кметът на Община Габрово и председател на международното жури МОДЕЛ инж. Добрин Савчев.

В края на месец март той присъства на международна конференция в Брюксел под надслов „Централни и източноевропейски местни власти – нови възможности и предизвикателства”. Там инж. Савчев връчи втората годишна награда за провеждане на стратегическа политика в областта на енергийната ефективност. Наградата се присъжда от европейската мрежа за енергийна ефективност „Енержи Сите” за най-добри постижения в резултат на проекта „Управление на свързаните с енергията сфери в общините”. Носител на приза за 2008-ма година и първа отличена община е Габрово. „През 2009-та не участвахме в състезанието, защото не можем само ние да печелим. Това е и причината да се съглася да бъда избран за председател на журито”, каза инж. Савчев.

Носител на първа награда МОДЕЛ за 2009-та година е Община Добрич. На второ място е румънският град Брашов, трета е Община Веленйе, Словения. Специалната награда отново е в словенски град – Цанкова. Добрич е отличен заради постигнати най-добри резултати в сферата на енергийно ефективния мениджмънт в рамките на администрацията си, разработването и прилагането на амбициозни програми към общините за енергийна ефективност, а така също и подобаваща организация и високо качество на Дни на интелигентната общинска енергия.

„Като истински габровец ми се струва странно българин да награждава българин и това да се случва в Брюксел. Но идеята за интелигентна енергия за Европа и за зелена икономика е по-голяма от една община или от една страна. Отговорностите към децата ни и проблемите, които стоят пред всички нас, ни поставят нови задачи, които не могат да бъдат решени в тесен мащаб. Именно заради това е необходимо да се създават партньорства и добрите постижения да получават широка популярност, да се подкрепя бизнесът, за да може да се раждат и обменят идеи. Всичко това със сигурност ще ускори процесите на промяна и ще направи целите по-лесно постижими”, коментира инж. Савчев след връчването на наградите. Той обясни, че въпреки симпатиите му към Добрич, е било невъзможно те да повлияят на резултатите. Всеки член на журито е попълнил работни карти с определени критерии, като най-накрая е оформена средноаритметична оценка. В авторитетното жури са участвали Лекс Смеетс, заместник-кмет на холандския град Хеерлен, Сабине Лахенихт от Хайделберг, Германия, членът на Европейската комисия Роман Дубрава, Ада Амон от „Енергия клуб” – Унгария, Тиери Меро от френската агенция за управление на енергията „Адеме” и белгиецът Давид Крус-Дюран, европейски консултант към „Праксис”.

„По време на конференцията в Брюксел осъществих изключително полезни контакти”, подчерта инж. Савчев. „Щастлив съм, че председателството на журито ми даде възможност да се запозная с чудесни хора – експерти и такива с широк, отворен за нови възможности поглед. Благодаря на членовете на комисията за помощта, отговорността и енергичността, с която подходиха към нашата обща задача. Макар, че не участвахме в състезанието, моето персонално участие в журито ми даде възможност да се запозная в подробности с онова, което много други общини са направили във всяка една от трите категории. Това определено ме зареди с идеи и с кураж да работя за осъществяването на трудни за реализиране промени, най-вече свързани с мисленето и с техническите предизвикателства, като се вземе предвид, че технологиите се развиват доста по-бързо и понякога е трудно администрацията да ги следва и прилага”, допълни заместник-кметът на Община Габрово.